Aj vďaka vám

Ďakujeme.

Naša vízia

V roku 2016 sme otvorili v kenskom mestečku Eldoret internát pre 52 dievčat z nepredstaviteľne chudobných pomerov, aby sme im poskytli kvalitnejšie a bezpečnejšie podmienky pre vzdelávanie a zvýšili ich šance na lepšiu budúcnosť.

Našim cieľom je umožniť dievčatám z miestnych slumov, aby sa mohli vzdelávať bez toho, aby boli počas ciest do škôl permanentne vystavované fyzickému násiliu a sexuálnemu zneužívaniu zo strany mužov.

Po otvorení dievčenského internátu chceme teraz financovať vznik školských knižníc a ich zásobovanie anglickými knihami, chceme kúpiť pozemok, vybudovať športový areál a umožniť miestnym deťom športovať – to všetko v rámci našej filozofie podpory vzdelávania a zdravého pohybu.

V Auguste sme spustili nový projekt – budovanie tried pre najchudobnejšie deti v slume Kibera v Nairobi.

Ak podporíte tieto naše projekty, budete mať 100 % záruku, že sa darované peniaze použijú na dobročinné účely. Všetky prípadne vyplývajúce náklady ponesie Peter Krištofovič z vlastných zdrojov.

Venujte
svoje 2% z daní

Alebo:

1.

Požiadajte svojho zamestnávateľa do 31.marca 2020 o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Ak termín nestihnete, skúste dodatočne poprosiť zamestnávateľa o vystavenie potvrdenia. Nemali by s tým mať problém aj neskôr.

2.

Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Dopíšte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

 – 2% z dane, ak ste neboli dobrovoľníkom v roku 2018

 – 3% z dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k vyhláseniu.

Suma však musí byť minimálne vo výške 3 €. Informácie o výške zaplatenej dane a dátume jej zaplatenia nájdete v Potvrdení o zaplatení dane, ktoré vám dal zamestnávateľ.

3.

Najneskôr do 30. apríla 2020 doručte poštou alebo osobne vyplnené formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

,,Keď mi prerozprával svoj príbeh, pochopil som, aký som oproti nemu úbohý. Okamžite som mu sľúbil pomoc.“

- Peter Krištofovič

História myšlienky

V roku 2009 Peter Krištofovič zorganizoval v Keni dovolenku pre svojich najlepších obchodníkov. Jeden z nich poznal kresťanského misionára Martina Cingela,na čo mu Peter povedal, že ak je v Keni skutočne další Slovák okrem nich, tak nech ho zavolá. V tom čase nemohol tušiť, že Martin Cingel kvôli tomuto stretnutiu okamžite vyrazí na 6- hodinovú cestu. ,,Keď mi prerozprával svoj príbeh, pochopil som, aký som oproti nemu úbohý. Okamžite som mu sľúbil pomoc,“ spomína Peter Krištofovič.

V rámci svojej misie Martin Cingel spoznal v mestečku Eldoret utrpenie miestnych dievčat zo slumov, najchudobnejších štvrtí. Dievčatá totiž musia do školy dochádzať veľmi ďaleko a na tej ceste, ktorú museli absolvovať dvakrát denne, ich často znásilňovali a to dokonca HIV pozitívny muži. Martin Cingel teda zohnal pozemok bližšie pri škole, čím sa skrátila trasa, kde im ubližovali. Navyše tak dievčatá získali na kenské pomery nadštandardné bývanie.

Peter Krištofovič si zobral na starosť zháňanie peňazí na projekt. ,,Ja som vedel generovať peniaze, Martin zase dobro a pomoc.“ Pri príležitosti svojich 40 narodením dokonca Peter vyzval v predstihu gratulantov, aby mu darovali iba financie na projekt dievčenského internátu, aby mohol výstavbu projektu, ktorá sa predlžovala kvôli špecifickému vnímaniu času a termínov v Keni, dofinancovať.

V novembri 2016 mohli obidvaja hlavní protagonisti tohto unikátneho projektu sláviť skutočný úspech: Martin Cingel a Peter Krištofovič, spolu s veľvyslancom SR v Keni Františkom Dlhopolčekom, oficiálne otvorili internát PK Academy Student House, v ktorom nájde ubytovanie až 52 dievčat.

Ocenenia

Kontakt

Nadácia Petra Krištofoviča

Adresa: Vlárska 6, 83101 Bratislava

Právna forma: Nadácia

IČO: 30850266

IBAN číslo účtu: SK46 7500 0000 0040 2849 3802

 

Kód Banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)

Vybavuje: Lauková Zuzana (laukova@jurgenholler.sk)