Aj vďaka vám

Ďakujeme.

Najväčšie
bohatstvo je
možnosť
deliť sa.

 

V živote buď uspejeme všetci, alebo neuspeje nikto.
Podnikateľská kariéra Petra Krištofoviča bola od začiatku založená na myšlienkach zdieľania a spolupráce. Nadácia Petra Kričtofoviča túto myšlienku nesie aj za Hranice podnikateľského sveta a prináša pomoc a podporu tým, ktorým život nenadelil ani štandartné podmienky.

Sme zodpovední jeden za druhého.

celoživotná cesta Petra Krištofoviča za možnosťami rozvoja ľudského potenciálu ho zaviedla až k tým, ktorý nemali ani toľko šťastia aby im boli dopriate aspoň základne istoty.

“Ak ty neveríš na svoj potenciál, ja v neho verím.” Peter Krištofovič

Jediné čo deli úspešných od neúspešných je schopnosť,možnosť a ochota rozvýjať svoj potenciál každý deň. Za tých, ktorý v našej spoločnosti nemajú tú možnosť nesieme zodpovednosť. Spoločnosť musí zobrať zodpovednosť za to, ak niektorí skončili na jej okraji.
Nikdy nebudeme skutočne šťastní ak niektorí budú nešťastní.

Nadácia Petra Krištofoviča podporuje projekty, ktoré pomáhajú vyrovnávať rozdiely medzi šťastím a nešťastím.

Každý človek by mal byť schopný rozvýjať svoje silné stránky a jedine jeho ochota by mala rozhodovať o jeho úspechu. Mal by to byť jednotlivec, ktorý svoj život bude riadiť, nie osud, nie okolie, jednotlivec to bolo, je a stale bude hybným motorom celého ľudstva. Nám, ktorým sa podarilo svoj potenciál rozvýnuť sa musíme pozrieť za seba a pomôcť tým, ktorý tento krok nedokážu urobiť.

Pridajte sa k pomoci ostatným

Rasové, etnické ani globálne rozdiely dlhodobo nehrajú úlohu. Dnes je svet prepojený taka ko nikdy predtým. Rovnováha je tým labilnejšia, malá zmena v afrike dokáže vyosiť rovnováhu na juhu europy. Epidemia v čine dokáže zastaviť celý svet. Hranice prestali existovať a už sa nevrátia. Všetci sme členmi globálnej rodiny.diny.

Venujte
svoje 2% z daní projektom, ktoré pomáhajú

Pre detailný postup, ako venovať 2% zo svojích daní, rozkliknite príslušný odkaz

Do 15.02.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Žiadosť nájdete tu.

Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.

Vypíšte Vyhlásenie (po kliknutí mu natiahne priloženú Vyhlásenie, ale už s predpísanými údajmi k Nadácií Petra Krištofoviča), k tomu si pozorne prečítajte

Poučenie
Do vyhlásenia doplňte sumu, ktorú chcete poukázať. Naše údaje sú predvyplnené  v editovateľnom .pdf, zároveň ich uvádzame aj tu:

IČO: 30850266 Právna forma: Nadácia Názov: Nadácia Petra Krištofoviča Ulica: Vlárska Číslo: 1733/6 PSČ: 83101 Obec: Bratislava-Nové Mesto Pozn. Do kolónky ROK sa píše 2020

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete TU (vytvoriť hypertextové pole s prelinkom: Zistenie miestnej… – PFS (financnasprava.sk)) Doplňujúce info:  Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Nadácie Petra Krištofoviča. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Váš zamestnávateľ platí celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu. – Fyzické osoby poukazujú v roku 2020 iba 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať 3% z dane. </span – Obe tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska

– Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,00 € pre prijímateľa. 

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, v prípade, že chcete peniaze poslať do Nadácie Petra Krištofoviča: 

IČO:30850266 Právna forma:Nadácia Názov: Nadácia Petra Krištofoviča Ulica: Vlárska Číslo: 1733/6  PSČ: 83101 Obec: Bratislava-Nové Mesto

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2021) na Váš daňový úrad buď elektronicky cez portál Finančnej správy, alebo ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie, tak podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete TU), v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. 

FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:

Daňové priznanie fyzických osôb TYP A (po kliknutí mu natiahne daňové priznanie TYP A – prosím doplniť údaje Nadácie PK v kolónkach na poukázanie 2% dane, ak je to možné)

Daňové priznanie fyzických osôb TYP B (po kliknutí mu natiahne daňové priznanie TYP B – prosím doplniť údaje Nadácie PK v kolónkach na poukázánie 2% dane, ak je to možné)

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa. 

Poznámky: Vami poukázaná suma 2% z dane bude použitá a rozdelená do posledného centu.

– Fyzické osoby poukazujú v roku 2021 iba 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať 3% z dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré je potrebné povinne priložiť k daňovému priznaniu.

– Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

– Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.

– IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava

– Ak organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu

Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) pre právnické osoby v roku 2021

Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €. 

Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa. 

PRÁVNICKA OSOBA – Daňové priznanie právnických osôb (po kliknutí mu natiahne daňové priznanie, ak je možné preddefinovať Nadáciu PK, prosím o predpísanie údajov)

Pozor: 
a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.2021) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.

b) Ak právnická osoba(firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.2021) DAROVALAfinancie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).

V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

IČO: 30850266
Právna forma: Nadácia
Názov: Nadácia Petra Krištofoviča
Ulica: Vlárska
Číslo: 1733/6 
PSČ: 83101
Obec: Bratislava-Nové Mesto 5.

Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

– Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

– Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 1% (2%) z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité až pri prípadnej kontrole.

– IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava. Ak organizácia nemá uvedený SID, tak kolónky na SID nechajte prázdne.

,,Keď mi prerozprával svoj príbeh, pochopil som, aký som oproti nemu úbohý. Okamžite som mu sľúbil pomoc.“

- Peter Krištofovič

História myšlienky

V roku 2009 Peter Krištofovič zorganizoval v Keni dovolenku pre svojich najlepších obchodníkov. Jeden z nich poznal kresťanského misionára Martina Cingela,na čo mu Peter povedal, že ak je v Keni skutočne další Slovák okrem nich, tak nech ho zavolá. V tom čase nemohol tušiť, že Martin Cingel kvôli tomuto stretnutiu okamžite vyrazí na 6- hodinovú cestu. ,,Keď mi prerozprával svoj príbeh, pochopil som, aký som oproti nemu úbohý. Okamžite som mu sľúbil pomoc,“ spomína Peter Krištofovič.

V rámci svojej misie Martin Cingel spoznal v mestečku Eldoret utrpenie miestnych dievčat zo slumov, najchudobnejších štvrtí. Dievčatá totiž musia do školy dochádzať veľmi ďaleko a na tej ceste, ktorú museli absolvovať dvakrát denne, ich často znásilňovali a to dokonca HIV pozitívny muži. Martin Cingel teda zohnal pozemok bližšie pri škole, čím sa skrátila trasa, kde im ubližovali. Navyše tak dievčatá získali na kenské pomery nadštandardné bývanie.

Peter Krištofovič si zobral na starosť zháňanie peňazí na projekt. ,,Ja som vedel generovať peniaze, Martin zase dobro a pomoc.“ Pri príležitosti svojich 40 narodením dokonca Peter vyzval v predstihu gratulantov, aby mu darovali iba financie na projekt dievčenského internátu, aby mohol výstavbu projektu, ktorá sa predlžovala kvôli špecifickému vnímaniu času a termínov v Keni, dofinancovať.

V novembri 2016 mohli obidvaja hlavní protagonisti tohto unikátneho projektu sláviť skutočný úspech: Martin Cingel a Peter Krištofovič, spolu s veľvyslancom SR v Keni Františkom Dlhopolčekom, oficiálne otvorili internát PK Academy Student House, v ktorom nájde ubytovanie až 52 dievčat.

Ocenenia

Kontakt

Nadácia Petra Krištofoviča

Adresa: Vlárska 6, 83101 Bratislava

Právna forma: Nadácia

IČO: 30850266

IBAN číslo účtu: SK46 7500 0000 0040 2849 3802

 

Kód Banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)

Vybavuje: Lauková Zuzana (laukova@jurgenholler.sk)